DISCLAIMER

 


 

Onderstaande voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.welcometotheoffice.nl. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website, en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van de betreffende producten en diensten.

 

Intellectueel eigendom

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, rusten alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Welcome to the Office.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Welcome to the Office is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Wij proberen deze website zo actueel mogelijk te houden. Indien u meer specifieke informatie wenst te ontvangen, kunt u ons via onze contactpagina een bericht sturen.